Về chúng tôi

Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội thành lập ngày 10/04/1997. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc đóng góp không nhỏ cho sự phát triển không ngừng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

I. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật

Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import - Export Limited Company

Tên viết tắt: VIETTELIMEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 phố Giang Văn minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Hùng

II. Các mục tiêu phát triển dài hạn

1. Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV.

3. Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới.

4. Thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực

5. Thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng hệ thống phân tích, cảnh báo kịp thời để tối ưu hóa chi phí, nguồn lực

III. Kết quả thực hiện năm 2018

- Doanh thu hoàn thành 110% kế hoạch Tập đoàn giao

- Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 104% Kế hoạch Tập đoàn giao

- Năng suất lao động 17 triệu đồng/người/tháng

- Tổng quân số đến 31/12/2018: 3280 người

- Về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đã tổ chức các khóa đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại điểm bán, kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất hàng tháng; 

IV. Mục tiêu năm 2019

- Doanh thu tăng trưởng 10% so năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 4% so năm 2018

- Năng suất lao động 18 triệu đồng/người/tháng

- Tập trung Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới cho các lĩnh vực kinh doanh phân phối, OEM, XNK, In.

- Tổ chức lại bộ máy từ TTBL xuống các khu vực, siêu thị, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên siêu thị, đặc biệt là Giám đốc Siêu thị

V. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018(Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động)

Doanh thu: 14.630.555 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 195.989 tỷ

Thu nhập bình quân người lao động năm 2018: 12 triệu đồng/người/tháng

Lịch sử phát triển |

 • 10 / 04

  1997

 • 30/06

  1999

 • Tháng 4

  2005

 • 12/01

  2006

 • Tháng 5

  2006

 • 03/05

  2006

 • 31/10

  2006

 • Tháng 12

  2007

 • Tháng 1

  2009

 • 01/04

  2010

 • 22/03

  2011

 • Tháng 7

  2014

 • Từ 2014 đến tháng 5/2017

 • Tháng 5/2017 đến nay

Đội ngũ lãnh đạo |

Ban giám đốc Viettelimex

 • Trung tá Phạm Văn Hùng

  Giám đốc
 • Đại tá Đặng Hồng Thái

  Phó Giám đốc
 • Thiếu tá Nguyễn Đức Cường

  Phó Giám đốc

Giám đốc các trung tâm

 • Ms. Đinh Thị Dung

  Quyền Giám đốc Trung tâm Bán lẻ
 • Mr. Nguyễn Duy Trung

  Giám đốc Trung tâm Kinh doanh sản phẩm mới
 • Mr. Văn Hải Đăng

  Giám đốc Trung tâm phân phối
 • Trung tá Trần Thị Ngọc Mai

  Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu TBVT
 • Thượng tá Lương Thế Quang

  Giám đốc Nhà máy in Viettel

Giải thưởng |

Đối tác |