• Giới thiệu

    Giới thiệu

    09:18 - 27/04/2017

    Trung tâm phân phối Viettel (Viettel Distribution) trực thuộc Công ty TNHH NN Một thành viên TM&XNK Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập ngày 01/04/2010