NHỚ ANH

09:52 - 21/07/2020

Nhớ người chiến sỹ áo xanh.

Đã mang trái ngọt, quả lành hôm nay

Tựa hương … nghèn nghẹn cay cay…

Nặng thêm giọt lệ, nhớ ngày các anh!

Anh đi tóc vẫn còn xanh

Vì dân Anh nguyện dâng lành tấm thân

Gian nan chống giặc ngoại xâm

Sắt son ý chí – Quyết tâm diệt thù…!

Từ ngày mới lập chiến khu

Dấu  chân bước vội – Niềm vui lên đường

Sớm mong giải phóng quê hương

Tình yêu Đất nước, máu xương tiếc gì.

Điện Biên dấu ấn còn ghi

Mậu Thân – Chiến dịch Anh đi qua rồi.

Mùa xuân hoa lá đâm chồi

Non sông một dải, bồi hồi hoan ca!

Chiến tranh giờ đã lùi xa

Vòng tay ấm áp, quê nhà đón anh

Khi đi tóc vẫn còn xanh

Một phần xương máu anh … dành nơi xa

Để cho Đất nước nở hoa

Tổ Quốc thống nhất – Quê nhà nhớ Anh.

Search