ViettelStore lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng 6 lần cùng kỳ năm 2019

09:48 - 21/07/2020

6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng từ Covid-19, trên thị trường sản lượng bán điện thoại giảm 15%, doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, bằng việc chuẩn bị tốt các chương trình kinh doanh, hàng hóa và đưa ra nhiều phương pháp bán hàng mới phù hợp với tình hình thực tế đặc biệt là lĩnh vực online, ViettelStore lần lượt tăng trưởng 6% doanh thu, và gấp 6 lần lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2019.