Trung tâm Xuất nhập khẩu quyết hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

09:45 - 21/07/2020

Ngày 20/7, Trung tâm Xuất nhập khẩu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, trung tâm vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

6 tháng đầu năm, Trung tâm Xuất nhập khẩu đạt 450 tỷ đồng/KH 351 tỷ đồng doanh thu hoàn thành 128% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 16,8 tỷ đồng/KH 15,9 tỷ đồng hoàn thành 105% kế hoạch. Nhìn chung, cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên kết quả này là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả CBNV trung tâm trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

 Bên cạnh hoạt động SXKD, trung tâm cũng thực hiện thành công một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm như: Hoàn thiện, tổ chức Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trong Đảng bộ Công ty; Đảm bảo an toàn về người và công việc trong giai đoạn dịch Covid diễn biến phức tạp; Đặc biệt, hoàn thành cung cấp thiết bị cho dự án VTP, Mozambique giai đoạn I, tổng giá trị 324 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là cơ hội để mỗi CBNV trung tâm chia sẻ những cách nghĩ mới, làm mới để mang lại hiệu quả cao trong công việc cũng như những khó khăn, bất cập cần được khắc phục. Qua đó, Hội nghị đề ra những giải pháp nhằm khắc phục và định hướng phát triển để trung tâm hoàn thành tốt kế hoạch của 6 tháng cuối năm và cả năm 2020.

Những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong 6 tháng đầu năm 2020 được biểu dương, khen thưởng

Vượt qua mọi thách thức, với tinh thần chiến binh Trung tâm Xuất nhập khẩu sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020. Toàn thể CBNV luôn đồng lòng hướng tới mục tiêu chung “đưa trung tâm trở nên vững mạnh”.