Càng khó khăn Viettelimex càng mạnh mẽ: trung tâm phân phối bước lên vị trí số 1 Việt Nam

14:18 - 13/04/2020

Càng khó khăn, thách thức người Viettelimex càng nỗ lực nhiều hơn. Điều đó được chứng minh qua những đổi thay của đơn vị này với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2019, Viettelimex hoàn thành 110,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, trung tâm phân phối bước lên vị trí số 1 Việt Nam về điện thoại và CNTT.

Trên thị trường, các chuỗi bán lẻ liên tục có sự thay đổi, chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm và dịch vụ; chiến tranh thương mại tác động không nhỏ đến thị trường Bán lẻ và Phân phối. Cùng với đó, sản lượng bán thẻ cào giấy ngày càng suy giảm do sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán điện tử, khiến Viettelimex luôn đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa. Và Viettelimex học cách vươn lên từ nghịch cảnh để đạt được những thành quả này: