Giới thiệu

22:03 - 26/04/2017

Trung tâm Xuất nhập khẩu :

 Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu:

  • Xuất Nhập khẩu ủy thác thiết bị điện tử viễn thông
  • Thực hiện công tác xuất nhập khẩu cho Công ty
  • Phát triển kinh doanh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
  • Kinh doanh Logistic quốc tế.
  • Kinh doanh thiết bị đầu cuối.

 Thế mạnh:

- Kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu các thiết bị điện tử viễn thông

- Xuất nhập khẩu các thiết bị điện tử viễn thông trong và ngoài Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

- Nhập khẩu thiết bị cho các công trình lớn (Trung tâm Hội nghị Quốc gia)

- Xuất khẩu thiết bị sang các thị trường nước ngoài (Lào, Campuchia)