Huân chương Lao động Hạng Ba (Năm 2011)

07:54 - 26/10/2015

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty về phát triển khách hàng bên ngoài, không phụ thuộc vào Tập đoàn, Trung tâm In xác định nhiệm vụ kinh doanh Offset là hoạt động lõi, phát triển tập khách hàng bên ngoài, đẩy mạnh kinh doanh độc lập.

Trung tâm In đã chủ động tìm kiếm và phát triển tập khách hàng Offset với cách làm quyết liệt. Trong quý II và III, Trung tâm đã phát triển thêm 15 khách hàng mới. Hướng kinh doanh này đã đem lại bước tiến rõ rệt cho Trung tâm. Trong quý III năm 2015, doanh thu Offset bên ngoài của Trung tâm In đã tăng trưởng khoảng 80% so với quý I, II và tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã hoàn thành 65,5% kế hoạch năm 2015 và tiếp tục khai thác mạnh thị trường miền Nam, có những chương trình hành động cho Quý 4 để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015.