Về chúng tôi |

TÌM HIỂU THÊM

Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội thành lập ngày 10/04/1997. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc đóng góp không nhỏ cho sự phát triển không ngừng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

I. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật

Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import - Export Limited Company

Tên viết tắt: VIETTELIMEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 phố Giang Văn minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Hùng

II. Các mục tiêu phát triển dài hạn

1. Viettelimex chuyển dịch thành công ty thị trường.

2. Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị ViettelStore.

3. Tìm kiếm, khai thác, phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới, khác biệt.

4. Số hóa, thông minh hóa các công cụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

III. Kết quả thực hiện năm 2019

- Tổng doanh thu: 12.219 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch Tập đoàn giao

- Lợi nhuận trước thuế: 202,9 tỷ đồng hoàn thành 104% Kế hoạch Tập đoàn giao

- Năng suất lao động 18,3 triệu đồng/người/tháng

- Tổng quân số đến 31/12/2019: 2947 người

- Về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đã tổ chức các khóa đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại điểm bán, kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất hàng tháng; 

IV. Mục tiêu năm 2020

- Doanh thu tăng trưởng 17% so năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 0,2% so năm 2019

- Năng suất lao động 18,7 triệu đồng/người/tháng

- Tập trung Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới cho các lĩnh vực kinh doanh phân phối, Xuất nhập khẩu, In.

- Tổ chức lại bộ máy từ Trung tâm Bán lẻ xuống các khu vực, hệ thống siêu thị ViettelStore, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên siêu thị, đặc biệt là Giám đốc Siêu thị

V. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019 (Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động)

Doanh thu: 12.219 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 202,9 tỷ

Thu nhập bình quân người lao động năm 2019: 13,3 triệu đồng/người/tháng

VI. Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của Viettelimex có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có văn bản thay thế.

Đối với Viettelimex, quyền riêng tư của bạn được coi trọng. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển Chính sách quyền riêng tư này, đề cập đến cách chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này nhằm mục đích hiểu rõ hơn về hành vi người dùng, nhờ đó nắm rõ hơn về xu hướng tìm kiếm trên web.

Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm địa chỉ Giao thức internet (IP), loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang web và ứng dụng giới thiệu và thoát, hệ điều hành, thời gian (ngày, giờ) và dữ liệu luồng nhấp chuột. Bằng các thông tin này, chúng tôi có thể thực hiện phân tích xu hướng, để quản trị trang web, thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi và tìm hiểu về hành vi người dùng trên trang web. Nhờ đó, đưa ra các hành động cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, phục vụ trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi cam kết tính xác thực đối với nội dung các thông tin chúng tôi thu thập qua cookie và mục đích sử dụng các thông tin nói trên. Các thông tin chúng tôi thu thập từ trang web sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn muốn tắt cookie, hãy kiểm tra với nhà cung cấp của bạn để tìm hiểu cách tắt cookie. Vui lòng lưu ý rằng một số tính năng nhất định của trang web sẽ không có sẵn khi tắt cookie.

Mạng lưới rộng khắp cả nước và nhiều thị trường Viettel đầu tư

Có mạng lưới kinh doanh rộng khắp nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại các thị trường Viettel đầu tư như Mozambique, Burundi, Tanzania, Myanmar....

Hệ thống hơn 300 siêu thị bán lẻ thiết bị thông minh Viettel Store, cung cấp các sản phẩm chính hãng, giá cả hợp lý với dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp