Về chúng tôi |

TÌM HIỂU THÊM

Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội thành lập ngày 10/04/1997. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc đóng góp không nhỏ cho sự phát triển không ngừng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

I. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật

Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import - Export Limited Company

Tên viết tắt: VIETTELIMEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Minh Phương

II. Các mục tiêu phát triển dài hạn

1. Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV.

3. Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới.

4. Thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực

5. Thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng hệ thống phân tích, cảnh báo kịp thời để tối ưu hóa chi phí, nguồn lực

III. Kết quả thực hiện năm 2016

- Doanh thu hoàn thành 112% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 18% so với năm 2015

- Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 100% Kế hoạch Tập đoàn giao

- Năng suất lao động trong danh sách hoàn thành 100% kế hoạch Tập đoàn giao

- Tổng quân số đến 31/12/2016: 4139 người

- Về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đã tổ chức các khóa đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại điểm bán, kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất hàng tháng; Đã tổ chức đào tạo 2 khóa GĐST nguồn cho 58 nhân sự.

IV. Mục tiêu năm 2017

- Doanh thu tăng trưởng 16% so năm 2016

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 17,9% so năm 2016

- Năng suất lao động tăng 10% so năm 2016

- Tập trung Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới cho các lĩnh vực kinh doanh phân phối, OEM, XNK, In.

- Tổ chức lại bộ máy từ TTBL xuống các khu vực, siêu thị, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên siêu thị, đặc biệt là Giám đốc Siêu thị

V. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016(Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ)

Doanh thu: 22.627 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 201,09 tỷ

Nộp ngân sách nhà nước: 63,32 tỷ

Vốn chủ sở hữu: 1.529,5 tỷ

Vốn điều lệ: 1.410,8 tỷ

Thu nhập bình quân người lao động năm 2016: 10,61 triệu đồng/người/tháng.

Mạng lưới rộng khắp cả nước và nhiều thị trường Viettel đầu tư

Có mạng lưới kinh doanh rộng khắp nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại các thị trường Viettel đầu tư như Mozambique, Burundi, Tanzania, Myanmar....

Hệ thống hơn 300 siêu thị bán lẻ thiết bị thông minh Viettel Store, cung cấp các sản phẩm chính hãng, giá cả hợp lý với dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp